Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Sut i ddod o hyd inni

Wrecsam yw prif dref Gogledd Cymru. Lleolir Wrecsam ychydig filltiroedd yn unig o ffin Cymru/Lloegr ac fe'i cydnabyddir yn eang fel prif ddinas a phrif ganolfan fasnachol yr ardal. Mae Wrecsam o fewn taith dwy awr i draean o boblogaeth y DU a hanner ei diwydiannau cynhyrchu.

Map o DU a Wrecsam

© Hawlfraint a hawliau cronfa ddata’r Goron 2014. Arolwg Ordnans 100023429 Gwel yr ardal Wrecsam Gweld Canol y dref Wrecsam

Lle Mae Wrecsam?

Byw yn Wrecsam ac Ymweld â Wrecsam