Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Brexit

Mae’r DU i fod i adael yr Undeb Ewropeaidd (UE) ar 31 Ionawr, 2020. Defnyddiwch y dolenni hyn i ddysgu sut mae Cymru yn paratoi, a dysgu pa gymorth sydd ar gael.

Brexit - gwybodaeth i ddinasyddion yr UE

Brexit - gwybodaeth i breswylwyr

Brexit – gwybodaeth i fusnesau

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.