Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cymunedau Yn Gyntaf Wrecsam

Gallwn helpu!

Mae Cymunedau am Waith Wrecsam yn dîm o staff talentog a brwdfrydig sydd yn gallu cefnogi pobl yn byw yn sir Wrecsam trwy gynnig mentora un i un yn bwrpasol ar gyfer anghenion unigol. Gallwn gynnig cefnogaeth a chyngor yn ymwneud â

Os ydych heb waith ar hyn o bryd ac yn ei chael yn anodd dod o hyd i waith neu eich bod yn ystyried newid gyrfa yna mae ein tîm cyfeillgar ar gael i'ch helpu i ddilyn y trywydd cywir ar gyfer eich swydd ddelfrydol.

Mae gan y tîm ddwy swyddfa, un ym Mhartneriaeth Parc Caia a gellir cysylltu â nhw ar 01978 802418/01978 318853 ac mae’r swyddfa arall yn y Ganolfan Cyfleoedd ym Mhlas Madog a gellir cysylltu â nhw ar 01978 820520. Rhowch ganiad i ni am sgwrs anffurfiol neu i drafod dod i mewn am apwyntiad, mae 'na baned yn disgwyl amdanoch.

CFW@wrexham.gov.uk