Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Neuadd Goffa

Mae'r Neuadd Goffa yn gyfleuster canol dref y gellir ei haddasu, sy'n cynnal ystod eang o ddigwyddiadau ac mae ar gael i'w llogi.

Mae'r Neuadd yn cynnig ystod o gyfleusterau a all dderbyn amrywiaeth o ddigwyddiadau o arddangosfeydd, cynadleddau, seminarau, cyngherddau, dawns giniawau, disgos ac ystod o ddosbarthiadau a chyfarfodydd.

Ceir llwyfan, system PA, goleuadau llwyfan a bar yn y Neuadd. Gall llogwyr arlwyo eu hunain, dod ag arlwywyr o'r tu allan gyda nhw neu archebu bwffe, lluniaeth ysgafn neu de a choffi.

Mae gan y Neuadd ei maes parcio bach ei hun, y gall llogwyr ei ddefnyddio am ddim. Fe'i lleolir ger maes parcio talu ac arddangos y Byd Dwr. Mae'r cyfan ar un lefel, mae ramp ar gyfer cadeiriau olwyn, drysau awtomatig a thoiled anabl i ferched a dynion.

Cysylltwch â Ni

Am wybodaeth bellach, ffoniwch y Neuadd yn uniongyrchol ar 01978 292683, e-bost: memorialhall@wrexham.gov.uk neu galwch heibio'r Neuadd Goffa, Bodhyfryd, Wrecsam.

Mae digwyddiadau rheolaidd y Neuadd yn cynnwys

Bob dydd Llun (ac eithrio gwyliau'r banc)

Te a Dawns gydag organydd byw.
2:00pm - 4:00pm (mynediad o 1:30pm)
Mynediad: £2.50 gan gynnwys te/coffi

Cymdeithas Caledonia (Medi - Mai)
Hwyl a ffordd wych o ymarfer corff. Croeso i bawb
7:30pm - 9:30pm
Mynediad: £2.50

Bob dydd Mawrth

Dawnsio Llinell
Mae'n hawdd i'w ddysgu ac yn ffordd hwyliog o gadw'n heini. Mae croeso i bobl o bob oedran.
7:30pm - 10:00pm
Mynediad: £3.50

Bob dydd Mercher

 

Bob dydd Iau

Dawnsio Llinell
Mae'n hawdd i'w ddysgu ac yn ffordd hwyliog o gadw'n heini. Mae croeso i bobl o bob oedran
1:00pm - 3:00pm
Mynediad: £3.50

Dosbarth Dawnsio i Ddechreuwyr Pur
Dewch i ddysgu'r Cha Cha Cha, Waltz, Rumba, Tango, Foxtrot, Samba, Quickstep a Jive
7:00pm - 8:30pm
Mynediad: £7.50