Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam

Beth yw Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam?

Mae gan Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam a sefydlwyd yn 1998, gyfrifoldeb statudol i gyflawni adolygiad blynyddol o Drosedd ac Anrhefn, a bod yn ymwybodol o natur Trosedd ac Anrhefn, ymddygiad gwrthgymdeithasol, a chamddefnyddio cyffuriau o fewn y fwrdeistref sirol. Bydd y Bartneriaeth yn nodi a gweithredu camau gweithredu effeithiol er mwyn lleihau’r problemau hyn ac yn darparu adnoddau i fynd i'r afael â nhw.