Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Llais y Bobl (Ymgynghoriadau ac Arolygon)

Ymuno a Phanel Ymgynghori Ar-lein Wrecsam – Llais y Bobl

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (CBSW) yn defnyddio arolygon rheolaidd i ddeall barn leol am y fwrdeistref sirol a gwasanaethau'r cyngor. Mae CBSW wedi bod yn llwyddiannus yn defnyddio Panel Llais y Bobl yn y gorffennol i ddarganfod beth yw barn trigolion ynglŷn ag amrediad o bynciau.

Bellach, rydym eisiau parhau a'r ymgynghoriad hwn gan roi ystyriaeth i bwysau ariannol. Mae ein panel ar-lein newydd yn caniatáu i hyn digwydd - gan roi gwerth gwych am arian, yn ogystal â chyfyngu ar effaith amgylcheddol arolygon drwy'r post. Os byddwch yn ymuno â Llais y Bobl, cewch eich gwahodd i lenwi arolwg byr ar-lein ddwy neu dair gwaith y flwyddyn ac efallai y cewch gyfle i gymryd rhan mewn grŵp trafod.