Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ymgynghoriad ar Ysgol Bro Alun, Wrecsam

Ymgynghoriad ar y cynnig i gynyddu lleoedd disgyblion yn Ysgol Bro Alun, Gwersyllt

Cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Bro Alun, Gwersyllt – Penderfyniad Terfynol

Mae’r ymgynghoriad statudol llawn wedi dod i ben ar gynnig yr Awdurdod Lleol i gynyddu capasiti disgyblion yn Ysgol Bro Alun, Gwersyllt.

Yn dilyn y cyfnod gwrthwynebiadau statudol, daeth y Bwrdd Gweithredol i benderfyniad terfynol ar 9 Ebrill 2019, sef gweithredu’r cynigion fel y’i disgrifir isod:

Mae’r ymgynghoriad yn gyfle i’r gymuned leol a’r gymuned ehangach ddysgu am y cynnig i gynyddu lleoedd disgyblion Ysgol Bro Alun yn barhaol.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dymuno ceisio barn partïon â diddordeb ynghylch y cynnig i gynyddu lleoedd yn Ysgol Bro Alun. Mae'r ddogfen ymgynghori hon yn cynnwys gwybodaeth y bydd angen i ymgyngoreion ei hystyried i gymryd rhan lawn yn y broses ymgynghori. Mae'r broses yn dilyn y canllawiau rheoleiddio a nodir yng Nghod Trefniadaeth Ysgolion 2013.

Mae’r cyfnod ymgynghori yn dechrau ar 3 Hydref 2018 ac yn gorffen ar 15 Tachwedd 2018.