Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cyfansoddiad

Y Cyfansoddiad sy’n pennu sut mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gweithredu, sut mae penderfyniadau’n cael eu gwneud a’r gweithdrefnau sy’n cael eu dilyn i sicrhau bod y Cyngor yn effeithlon, yn agored ac yn atebol i bobl leol.

Mae’r Cyfansoddiad yn cynnwys 15 Erthygl sy’n pennu’r rheolau sylfaenol sy’n llywodraethu busnes y Cyngor. Mae hefyd yn cynnwys adran ar gyfrifoldeb dros swyddogaethau’r Cyngor (gan gynnwys rhestr o swyddogaethau y gall Swyddogion y Cyngor eu harfer) ac adran yn cynnwys y rheolau, protocolau a chodau ymarfer y mae’r Cyngor, a’i Aelodau a Swyddogion yn gweithredu danynt.