Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Etholiadau Ewropeaidd

Mewn etholiadau Seneddol Ewropeaidd, mae'r DU yn cael ei rhannu'n 12 ardal ranbarthol.

Mae Wrecsam yn cael ei chynnwys yn Rhanbarth Cymru a gelwir y bobl sy'n eich cynrychioli yn Senedd Ewrop yn Aelodau Senedd Ewrop, neu ASEau yn fyr. Etholir ASEau bob 5 mlynedd. 

Cynhelir yr etholiadau Ewropeaidd nesaf ddydd Iau, 23 Mai 2019.

Os ydych yn ddinesydd yr Undeb Ewropeaidd o wlad heblaw'r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Malta neu Cyprus bydd angen i chi gofrestru ar wahân i bleidleisio mewn etholiad Senedd Ewropeaidd yn y DU. Darllenwch y wybodaeth ar waelod y dudalen hon. Os ydych chi’n penderfynu yr hoffech bleidleisio yn y DU, llenwch y ffurflen gais isod a’i ddychwelyd i ni erbyn 7 Mai 2019.

Cynhaliwyd yr etholiad Ewropeaidd d iwethaf ddydd Iau, 22 Mai 2014, a gallwch weld canlyniadau Cymru yma.

Etholiadau Ewropeaidd (23 Mai 2019)

Dyddiadau Pwysig