Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Archwiliad o Gyfrifon 2018/2019

“Dyma rybudd, bod yr Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi tystio fod yr archwiliad o gyfrifon Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2019 wedi ei gwblhau, yn unol ag Adran 23 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (y Ddeddf).

Yn unol ag Adran 29 y Ddeddf, gall etholydd ar gyfer yr ardal arolygu a gwneud copi o’r datganiad o gyfrifon yn y cyfeiriad isod neu wneud cais i dderbyn copi o’r datganiad o gyfrifon am gost rhesymol am bob copi.

Gellir arolygu’r datganiad o gyfrifon o Ddydd Llun i Ddydd Gwener (heblaw am wyliau’r banc) rhwng 9’y.b’ a 4’y.p’ yn:

Yr Adran Gyllid a TGCh
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Stryt y Lampint
Wrecsam

Dyddiedig 1 Awst 2019

Mark S Owen CPFA, Prif Swyddog - Cyllid a TGCh
Stryt y Lampint, Wrecsam, LL11 1AR