Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Gofal Cymdeithasol

Dyma gyfnod cyffrous i ymuno â Gofal Cymdeithasol Cyngor Wrecsam, rydym wedi ailstrwythuro, gan greu dwy swydd allweddol i ymuno ag uwch dîm rheoli profiadol a sefydledig. Rydym yn chwilio am ddau Bennaeth Gwasanaeth profiadol a brwdfrydig.

Gofal Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Cyflog a Buddion

Gallwn gynnig:

Dyddiad Cau: 4 Hydref 2019
Cyfweliadau i'w cynnal: 29, 31 Hydref ac 1 Tachwedd 2019