Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Llywodraethwyr Ysgol

Mae gan bob ysgol gorff llywodraethu sy’n chwarae rhan bwysig ym mywyd yr ysgol.

Mae Cyrff Llywodraethu yn cynnwys pobl leol a fydd yn cynnwys rhieni; unigolion a benodir gan yr Awdurdod Lleol, athrawon, staff, a’r pennaeth a gall gynnwys cynrychiolwyr o’r gymuned leol a chynrychiolwyr o’r eglwys.  Bydd nifer yr aelodau yn dibynnu ar faint yr ysgol.

Mae gan y corf llywodraethu gyfrifoldeb cyffredinol am reolaeth strategol, sy’n golygu:

Mae gan gyrff amryw o ddyletswyddau a phwerau mewn deddfwriaeth:

Mae Llywodraethwyr Cymru yn darparu llawer iawn o wybodaeth ar bob agwedd o gyrff llywodraethu ysgolion a gellir gweld y wybodaeth ar eu gwefan sef www.governorswales.org.uk neu ffonio 0845 60 20 100.

Rhiant Lywodraethwyr

Rhaid i holl gyrff llywodraethu ysgolion gynnwys rhiant lywodraethwyr sydd wedi ei ethol yn flynyddol gan rieni disgyblion sy’n gofrestredig yn yr ysgol.  Gellir cael gwybodaeth bellach yn uniongyrchol o’r ysgol.

Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol

Dylai unigolion sy’n cael eu henwebu fel Llywodraethwyr Awdurdod Lleol fod yn gallu dangos:

Yn ychwanegol, ni ddylai enwebiadau ar gyfer Llywodraethwyr Awdurdod Lleol:

Os hoffech gael eich ystyried am gael eich penodi fel Llywodraethwr Awdurdod Lleol cwblhewch y Ffurflen Gais atodedig a’i dychwelyd at governorsupport@wrexham.gov.uk

Mae gan yr Awdurdod Lleol amryw o swyddi gwag a bydd yn penodi llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn fisol.