Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Profion MOT

Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth ar wasanaethau MOT, sy'n rhan o Adran Gwasanaethau Cymunedol Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Amgylcheddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Ar gyfer ceir a cherbydau masnachol ysgafn dosbarth IV a VII hyd at 3.5 tunnell. Peirianwyr gyda chymwysterau da - cyfleusterau helaeth ar gyfer gwasanaeth cyflym ac effeithiol.

Ar agor i holl fusnesau a'r cyhoedd yn gyffredinol trwy drefniant.

Oriau agor

8.00am - 5.00pm Llun i Gwener

Prisiau MOT