Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfeiriadau, Rhifau Ffôn a Chyfeiriadau E-bost

Mae ein swyddfeydd ar agor i ymwelwyr rhwng 8.45 a 5.15 o ddydd Llun i ddydd Iau ac o 8.45 i 4.45 ar ddydd Gwener.  Neu gallwch ein ffonio rhwng 8.30 a 5.30 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ffurflen ymholiadau cyffredinol ar lein

Gwasanaethau Amgylcheddol

Ymholiadau Cyffredinol. Ffôn: 01978 292040

Adran Gwasanaethau Cymunedol

Gerddi ar osod Ffôn: 01978 292043
ebost: contact-us@wrexham.gov.uk

Mynwent Ffôn: 01978 840068
ebost: environmental@wrexham.gov.uk

Profion MOT Ffôn: 01978 292046
ebost: environmental@wrexham.gov.uk

Parciau & Chynnal a Chadw Tiroedd Ffôn: 01978 298989
ebost: contact-us@wrexham.gov.uk

Caeau Chwarae/Mannau Agored Ffôn: 01978 298989
ebost: contact-us@wrexham.gov.uk

Ailgylchu Ffôn: 01978 298989
ebost: contact-us@wrexham.gov.uk

Casglu/Gwaredu Gwastraff Ffôn: 01978 298989
ebost: contact-us@wrexham.gov.uk

Glanhau Strydoedd Ffôn: 01978 298989
ebost: contact-us@wrexham.gov.uk

Mynwent Wrecsam Ffôn: 01978 263159
ebost: environmental@wrexham.gov.uk

Adran Gwarchod y Cyhoedd

Gwasanaeth Warden Cwn Ffôn: 01978 292040
ebost: contact-us@wrexham.gov.uk

Iechyd yr Amgylchedd Ffôn: 01978 292040
ebost: public_protection_service.gov.uk

Diogelwch Bwyd Ffôn: 01978 292040
ebost: public_protection_service@wrexham.gov.uk

Trwyddedu Ffôn: 01978 298990
ebost: public_protection_service@wrexham.gov.uk

Safonau Masnach Ffôn: 01978 298997
ebost: trading.standards@wrexham.gov.uk