Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cymru v Trinidad a Tobago (20/03/2019)

Digwyddiadau canol tref yn ystod diwrnod gêm Cymru v Trinidad a Tobago

Wedi methu cael gafael ar eich tocynnau at gyfer gem Cymru v Trinidad a Tobago? Dim problem.

Beth am ddod draw i Wrecsam a mwynhau'r awyrgylch

Mae ‘na lwythi o weithgareddau ar gyfer yr holl deulu yng nghanol y dref yno gystal â thafarndai a bariu yn dangos y gêm ymhellach ymlaen gyda'r nos. Edrychwch dros eich hun: