Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwnaed yn Wrecsam

Bu trawsffurfio deunyddiau crai yn nwyddau gwneud yn allweddol i ddatblygiad Bwrdeistref Sirol Wrecsam a'i chymunedau.

Daeareg oedd y rheswm pam y llewyrchodd diwydiant yn Wrecsam: roedd glo, clai, carreg haearn a deunyddiau crai eraill defnyddiol i gyd ar gael yma. Gydag agosrwydd yr adnoddau hyn at ei gilydd crëwyd yr amgylchedd perffaith i fentrwyr yr oes ddiwydiannol. Ar ben hynny, roedd Wrecsam mewn lle da ar gyfer marchnadoedd yn Lloegr ac roedd yno draddodiadau hir o waith gof, mwyndoddi plwm, lledr a gwlân.

Poster hysbysebu. Datblygodd Cwmni Cwrw Lager Wrecsam frandiau penodol i apelio at ei farchnadoedd amrywiol yn yr India, Affrica, Awstralia ac America Ladin. © Archifdy Sir Ddinbych, DD/DM/456/1

Helpodd Wrecsam adeiladu Prydain fodern. Silindrau o'r Bers oedd yn gyrru'r Chwyldro Diwydiannol. Lledr o Waith Lledr Cambrian yn Wrecsam oedd yn cadw melinau cotwm Swydd Gaerhirfryn ar fynd. Brics o waith brics Wilderness, Gresffordd, adeiladodd y brifysgol 'brics coch' gyntaf yn Lerpwl. Torrodd Lager Wrecsam syched milwr Prydeinig ar ymgyrch.

Medaliwn coffaol, Arddangosfa Trysorau Celf a Diwydiannol Gogledd Cymru a Siroedd y Gororau, a gynhaliwyd yn Wrecsam, 1876. © Gwasanaeth Treftadaeth Wrecsam

Mae Wrecsam yn dal yn ganolfan weithgynhyrchu bwysig heddiw, gyda stadau diwydiannol modern yn denu buddsoddiad cwmnïau rhyngwladol fel Sharp a JCB.

Mae'r arddangosfa ar-lein hon yn canolbwyntio ar ddiwydiannau'r gorffennol, oherwydd bod diwydiannau Wrecsam yn yr unfed ganrif ar hugain yn rhan o'ch bywyd bob dydd eisoes.

Defnyddiwch y saethau neu'r rhagolygon cryno i we-lywio drwy'r galeri delweddau. Os hoffech weld rhagor o wybodaeth ar y ddelwedd cliciwch yr "i" sydd ar y gornel uchaf ar y chwith.

Copi o lythyr enwog a anfonwyd o'r Swdan i Gyfarwyddwyr Cwmni Wrexham Lager Beer, 1898. © Archifdy Sir Ddinbych, DD/DM/195 Gwaith Brics Hafod, ger Rhiwabon, Wrecsam, 1908. © Archifdy Sir Ddinbych, DD/DM/278 Wynebddarlun o gatalog J C Edwards, c. 1900. © Archifdy Sir Ddinbych, DD/DM/278 Darluniau dylunio teils Art Nouveau, o gatalog J C Edwards, c. 1900. © Archifdy Sir Ddinbych, DD/DM/278 Beic modur, a wnaed yn Powell Brothers, Gwaith Cambrian, Wrecsam, c. 1918-25. © Archifdy Sir Ddinbych, DD/DM/5438 Poster hysbysebu a luniwyd i Gwmni Wrexham Lager. © Archifdy Sir Ddinbych Medaliwn, a gyhoeddwyd i nodi  Arddangosfa Trysorau Celf a Diwydiant Gogledd Cymru a Siroedd y Gororau, Wrecsam, 1876. © Gwasanaeth Treftadaeth Wrecsam Llew Teracota a'i ysglyfaeth a luniwyd gan Dennis Rhiwabon Cyf, Hafod, Wrecsam. © Gwasanaeth Treftadaeth Wrecsam Cwrw dathliadol a fragwyd ym Mragdy Border, Stryt y Mwnt Stryt Twtil, Wrecsam, 1981. © Gwasanaeth Treftadaeth Wrecsam Lager a gynhyrchwyd â thrwydded ym Mragdy Wrexham Lager, Ffordd Ganol, Wrecsam, c. 1980. © Gwasanaeth Treftadaeth Wrecsam Seiffon Soda, M.A.Ball, Stryt Yorke, Wrecsam  © Gwasanaeth Treftadaeth Wrecsam Seiffon Soda, The Botanical Mineral Water Co., Gwaith Maelor, Rhostyllen (gyferbyn â'r Eglwys Blwyf).  © Gwasanaeth Treftadaeth Wrecsam Gwydrau Wrexham Lager o ddechrau'r 20fed ganrif. © Gwasanaeth Treftadaeth Wrecsam