Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Parc Gwledig a Phyllau Plwm Y Mwynglawdd

Mae ein holl barciau gwledig, campfeydd awyr agored a meysydd chwarae ar agor ar hyn o bryd. Mae parcio ym mhob parc am ddim hyd ddiwedd mis Medi. Mae’r toiledau a’r Canolfannau Ymwelwyr yn parhau ar gau. Mae’r caffi yn Nyfroedd Alun, Caffi Cyfle yn agor ar Awst 1 2020.

Dewch i ymweld â Pharc Gwledig a Phyllau Plwm y Mwynglawdd am gipolwg diddorol iawn ar hanes diwydiannol Dyffryn Clywedog hardd.  Lleolir y Mwynglawdd ar flaen y dyffryn, ac mae’n fan cychwyn gwych ar gyfer Llwybr Clywedog neu fel mynediad at gefn gwlad hardd Mynydd y Mwynglawdd.   Gallwch fwynhau picnic, mynd am dro ac ati ar hyd yr hen reilffordd ac archwiliwch Barc Gwledig Pyllau Plwm y Mwynglawdd.

Gall ymwelwyr â’r amgueddfa archwilio olion yr ardaloedd prosesu plwm o’r 18fed a’r 19eg ganrif a’r peiriandy, y peiriant weindio a’r boilerdai a adferwyd.  O ben y peiriandy, mae golygfeydd bendigedig o’r safle a chefn gwlad o’i amgylch.

Gan gwmpasu 53 erw o laswelltir, llecynnau coediog a safleoedd archeolegol, mae’r Mwynglawdd yn ymhyfrydu mewn amrywiaeth o fywyd gwyllt a chyfleoedd di-ben-draw i ymgolli mewn heddwch a llonyddwch.

Mae mynydd dramatig y Mwynglawdd yn ffinio â’r parc ac yn ychwanegu hyd yn oed mwy o ddiddordeb ar gyfer cerddwyr brwd.

Mae ardal bicnic sydd â golygfeydd hyfryd o’r dyffryn yn gwneud Parc Gwledig a Phyllau Plwm y Mwynglawdd yn ddiwrnod allan heb ei ail.

Gall marchogwyr / beicwyr ddefnyddio'r llwybr ar hyd yr hen reilffordd. Mae digon o le parcio ym maes parcio.

D.S. ni chaniateir hedfan dronau ym Mharciau Wrecsam

Sut i gyrraedd yno

Lleolir Y Mwynglawdd ger pentrefi New Brighton a’r Mwynglawdd  a gellir cyrraedd yno o’r A483, gan ddilyn yr arwyddion ar gyfer "Clywedog" ar yr A483 a "Pyllau Plwm y Mwynglawdd" ar yr A525.

Oriau agor

Mae’r parc ar agor drwy’r flwyddyn.

Oriau agor yr Haf (until 31.08.2019)
Dydd Llun – Dydd Gwener: 10 a.m. – 4 p.m.
Dydd Sadwrn & Dydd Sul: 10 a.m. – 4 p.m.

Cyfleusterau

I gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau ewch i https://www.facebook.com/VisitMinera/ neu https://www.groundworknorthwales.org.uk/latest/projects/visit-minera/