Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen Grantiau Cyfleoedd Chwarae Digonol Wrecsam 2019

Sefydlwyd y rhaglen grantiau tymor byr hon gan fod Llywodraeth Cymru, yn ddiweddar, wedi rhoi cyllid ar gael i gefnogi cyfleoedd chwarae i blant a Dyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol Cymru, yn benodol. Felly, pwrpas y rhaglen grantiau yw gwella cyfleoedd i blant (gan gynnwys plant yn eu harddegau) gael chwarae, gyda’r nod o helpu i sicrhau bod cyfleoedd chwarae digonol ar draws y Fwrdeistref Sirol.

Mae'r rhaglen grantiau'n agored i unrhyw sefydliadau neu grwpiau sy'n gweithio gyda phlant neu'n gweithio i'w cefnogi a chefnogi eu cyfleoedd i chwarae yn Wrecsam.

Gallwch ymgeisio am hyd at £1000, ond, gan ddibynnu ar y galw am gyllid a chynaliadwyedd y ceisiadau a dderbynnir, fe all Tîm Datblygu Chwarae CBSW benderfynu dyrannu mwy neu lai i brosiectau na'r swm y gofynnwyd amdano’n wreiddiol, lle bo hynny'n briodol.

Oherwydd y cyfnod byr a’r pwysau sydd i wario’r arian hwn. Y dyddiad cau terfynol ar gyfer derbyn ceisiadau fydd dydd Gwener 22 Chwefror 2019.

Darllenwch yr canllawiau cyn gwneud cais os gwelch yn dda.