Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Diwrnod Chwarae

Mae’r Diwrnod Chwarae yn ddathliad blynyddol ledled y DU o Hawl Plant i Chwarae sy’n cael ei gynnal bob mis Awst ar ddydd Mercher cyntaf y mis. Mae Wrecsam yn dathlu’r Diwrnod Chwarae cenedlaethol yn flynyddol trwy gynnal digwyddiad chwarae mawr, mynediad agored ac am ddim rhwng 12pm - 4pm yng nghanol y dref ar Sgwâr y Frenhines a Llwyn Isaf.

Dros y blynyddoedd mae ein digwyddiadau Diwrnod Chwarae wedi datblygu enw da gyda miloedd yn ymweld bob blwyddyn. Mae llwyddiant y digwyddiad yn dibynnu’n fawr ar nifer o grwpiau gwahanol yn cyfrannu rhyw fath o gyfle i blant chwarae, sy’n creu un amgylchedd chwareus mawr. Mae’r digwyddiadau yn cynnig rhywbeth i bawb sy’n mwynhau chwarae gan gynnwys y cyfle i wlychu a baeddu! I gael rhagor o wybodaeth neu i gymryd rhan cysylltwch â Thîm Datblygu Chwarae CBSW.

Oriel Diwrnod Chwarae 2017