Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhieni Chwareus

Mae rhieni’n allweddol o ran rhoi caniatâd i blant chwarae, fodd bynnag, mae’n naturiol bod rhieni’n poeni am ddiogelwch eu plant ac y gall fod yn anod gwybod beth sydd orau o ran cefnogi chwarae plant.

Ym mlynyddoedd cynnar o fywydau plant dylid annog y rhieni i chwarae gyda’u plant. Mae chwarae cynnar yn allweddol er mwyn ffurfio ymlyniad agos rhwng y rhieni a’u plant ac mae’n allweddol ar gyfer datblygu lleferydd a sgiliau iaith y plant. Wrth i blant dyfu’n hŷn byddant yn ceisio cael mwy o annibyniaeth  ac ymreolaeth a bydd angen iddynt chwarae allan o olwg gwarchodol y rhieni yn fwy a mwy.

Fel rhieni eu hunain, mae aelodau’r Tîm Datblygu Chwarae yn deall y pwysau sydd ar rieni ac mae ein cwrs hyfforddi “Playing Out, Not Stressing Out” yn cyfeirio’n benodol at gynorthwyo rhieni a gofalwyr i deimlo’n fwy hyderus ynglŷn â chaniatáu i blant fynd allan i chwarae. I ganfod mwy cysylltwch â Thîm Datblygu Plant CBSW.