Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Hawl i Chwarae

Mae gan blant hawl i chwarae fel y cydnabyddir yn Erthygl 31 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ynglŷn â Hawliau’r Plentyn (UNCRC). Ar 30 Medi 2013 lansiodd Pwyllgor Hawliau’r Plentyn Sylwadau Cyffredinol 17 ar Erthygl 31 o’r UNCRC. Pwrpas y ‘sylw cyffredinol’ hwn oedd egluro a phwysleisio cyfrifoldebau llywodraethau ledled y byd o ran cynnal hawliau plant i chwarae, ymlacio a hamdden. Yn gyffredinol roedd y sylw cyffredinol yn cydnabod bod angen:

“Creu amser a gofod ar gyfer chwarae digymell, adloniant a chreadigrwydd, a hyrwyddo agweddau cymunedol sy’n cefnogi ac annog gweithgaredd o’r fath.”

Yn 2009 mabwysiadodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam bolisi chwarae yn datgan ein hymrwymiad i gynnal hawl plant i chwarae, gan gydnabod bod:

“Agenda dan arweiniad plant yw chwarae. Dyma’r hyn maent am ei wneud a’r hyn a ddewisant ei wneud pan gânt y rhyddid, annibyniaeth, amser a gofod i benderfynu ar eu hymddygiad eu hunain. Os ydym yn gwerthfawrogi ein plant ac yn eu gweld fel dinasyddion cyfartal yna rhaid i ni gynnal eu hawl i chwarae.”