Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwirfoddolwyr Chwarae

Mae nifer o wahanol ddulliau y gellir cyfrannu at gefnogi chwarae plant, o gynorthwyo i hwyluso sesiynau chwarae gyda staff i ddarparu deunyddiau sbâr i blant eu defnyddio yn eu cymunedau. Efallai y bydd rhai unigolion yn dymuno gwirfoddoli i gael profiad all eu cynorthwyo i ganfod cyflogaeth bellach ond efallai y bydd rhai yn dymuno rhoi ychydig yn ôl i’w cymuned. Gallwn ganfod y cyfle sy’n berffaith ar eich cyfer beth bynnag yr ydych yn ei ddymuno.

Mae Tîm Datblygu Chwarae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn darparu cyfleoedd ar gyfer pobl 16+ oed i wirfoddoli mewn prosiectau gwaith chwarae yn ystod y tymor a gwyliau’r haf. Yn gyfnewid am eich oriau gwirfoddol byddwn yn darparu:

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli i gefnogi chwarae plant neu os oes gennych brosiect yn seiliedig ar chwarae ac eich bod angen cymorth cysylltwch â Thîm Datblygu Chwarae CBSW.