Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canllaw i Lwybr Maelor

Mae’r Cyngor yn falch o gyhoeddi ei fod yn cyflwyno mapiau o Lwybr Maelor y gallwch eu lawrlwytho.

P’un a ydych yn gerddwr rheolaidd neu’n mynd am dro pob hyn a hyn, gall Llwybr Maelor gynnig taith gerdded braf i chi am awr, diwrnod, neu fwy. Mae canol Llwybr Maelor wedi’i leoli ar gornel wledig gogledd-orllewin Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ac mae’r llwybr sy’n 24 milltir o hyd yn ymlwybro trwy dair sir.

Mae’n cysylltu chwe llwybr hir: y Llwybr Tywodfaen, Llwybr De Swydd Gaer, Llwybr y Mers a Llwybr Swydd Amwythig tua’r Dwyrain a Llwybr Clawdd Offa a Llwybr Glyn Ceiriog ar Ororau Sir Wrecsam/Swydd Amwythig tua’r Gorllewin, a Ffordd Clawdd Wat i’r Gorllewin o Owrtyn hefyd.

Mae Llwybr Maelor yn defnyddio llwybrau troed cyhoeddus, llwybrau meirch, lonydd tawel a llwybrau llusgo ar gamlesi i fynd i neu o Grindley Brook, trwy dir gwledig digyffwrdd, i neu o Fronygarth yng nghysgod Castell y Waun.

Os ydych chi’n chwilio am dir bryniog sydd â golygfeydd pell o’r Berwyn neu wastadeddau Swydd Gaer, dyffrynnoedd serth gyda choed ac afonydd, llonyddwch hardd Llyn Hanmer, pentrefi sydd heb newid fawr ddim a darn o lwybr llusgo Camlas Llangollen, yna bydd Llwybr Maelor wrth eich bodd. Mae nifer o gamfeydd y sir wedi cael eu hatgyweirio neu mae giatiau wedi’u gosod yn eu lle, felly ni allai’r llwybr hwn fod yn haws.

Er bod Llwybr Maelor yn mynd trwy ardaloedd gwledig, heb lawer o bobl yn byw ynddynt, mae hefyd yn mynd trwy Bronington, Hanmer, Llannerch Banna, Owrtyn a’r Waun a dylai eu siopau a'u tafarndai allu darparu lluniaeth ar eich cyfer.

Mae pedwar o fapiau i'w llwytho i lawr. Neu, gallwch edrych ar ddolen Google Maps neu lawrlwytho llwybr System Leoli Fyd-eang GPS.

Map Llwybr Maelor

Yn anffodus, oherwydd hyd y canllaw papur, nid oes modd llunio cyfarwyddiadau cerdded neu bwyntiau o ddiddordeb y gellir eu lawrlwytho fel rydym yn eu cynnig ar rai o'n llwybrau eraill. Er hynny, gan fod y Cyngor wedi cael hawliau i lyfr Guide to the Maelor Way, mae’r canllaw gwych hwn sy'n llawn gwybodaeth ddiddorol ar gyfer unrhyw un sy'n ystyried cerdded ar hyd y llwybr neu ran ohono bellach ar gael o'r Ganolfan Groeso am bris isel newydd o £1!

Os ydych yn dymuno archebu copi dros y ffôn, byddwn yn codi tâl pecynnu a phostio. Derbynnir y rhan fwyaf o gardiau credyd a debyd am ffi fechan.

Gall y rhai ohonoch sydd â hen gopi o’r llyfr lawrlwytho rhestr o’r newidiadau diweddaraf (brig yr ochr dde.