Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Hysbysu Problemau ar Hawliau Tramwy

Os hoffech hysbysu problem a gafwyd ar Hawl Dramwy Gyhoeddus, defnyddiwch y ffurflen gwyno isod y gallwch ei lawrlwytho.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Ffurflen Gwyno Ar-lein

Eich Manylion
Llwybr Manylion
Manylion o'r broblem
Hidlwr SbamPwyswch y botwm CYFLWYNO isod i anfon eich sylwadau.