Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwobrau Chwaraeon 2019

Enillwyr

Oriel Gwobrau Chwaraeon 2019

Gwobrau Chwaraeon 2019

Gwirfoddolwr y Flwyddyn (noddir gan AVOW)

Hyfforddwr y Flwyddyn (noddwyd gan Charisma Trophies)

Gwobr Cyflawniad NERS mewn Iechyd (wedi’i noddi gan Gynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff)

Trefniadaeth y Flwyddyn (noddir gan Canolfan Tenis Wrecsam)

Personoliaeth Chwaraeon Anabl y Flwyddyn (noddwyd gan CABE / Chwaraeon Anabl Cymru)

Personoliaeth Chwaraeon Iau y Flwyddyn (noddir gan Cynghorydd I.David Bithell MBE)

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn (noddir gan Hamdden Freedom)

Gwasanaeth i Chwaraeon

Cyn Enillwyr

2018

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn noddir gan Hamdden Freedom

 • Lowri Davies

Trefniadaeth y Flwyddyn noddir gan Canolfan Tenis Wrecsam

 • Rhosnesni Netball

Gwobr Cyflawniad NERS mewn Iechyd wedi’i noddi gan Gynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff

 • Gary Price

Hyfforddwr y Flwyddyn noddwyd gan Charisma Trophies

 • Stephen Parker

Personoliaeth Chwaraeon Iau y Flwyddyn noddir gan Cynghorydd I.David Bithell MBE

 • Elliot Odunaiya

Gwirfoddolwr y Flwyddyn noddir gan AVOW

 • Mark Andrew Jones

Personoliaeth Chwaraeon Anabl y Flwyddyn noddwyd gan Drenau Arriva Cymru

 • Megan Weetman

2016

Gwirfoddolwr Iau'r Flwyddyn

 • Chloe Howes - Llysgennad Ifanc Aur - Ysgol Uwchradd Rhosnesni
 • Emily Owen - Llysgennad Ifanc Aur - Ysgol Uwchradd Darland

Gwirfoddolwr Hŷn y Flwyddyn

 • Kieran Howard - Clwb Pêl-droed Ieuenctid Brymbo Lodge

Hyfforddwr y Flwyddyn

 • Gemma Owen  - Sefydliad Cymunedol y Cae Ras
 • Andrew Ruscoe - Brickfield Rangers in the Community

Cefnogwr NERS

 • Doreen Hill

Tîm y Flwyddyn

 • Gemau Olympaidd Arbennig Clwb Athletau Wrecsam

Clwb y Flwyddyn

 • Clwb Rygbi Plant Bach ac Iau Rhos

Gwobr Cyflawniad Ysgol

 • Ysgol Sant Christopher
 • Ysgol Cefn Mawr

Personoliaeth Chwaraeon Anabl y Flwyddyn

 • Sabrina Fortune - Gemau Olympaidd Arbennig Clwb Athletau Wrecsam

Personoliaeth Chwaraeon Iau'r Flwyddyn

 • Liam Roberts - Clwb Chwaraeon a Gweithwyr Gwersyllt

Personoliaeth Chwaraeon Hŷn y Flwyddyn

 • Sabrina Fortune - Gemau Olympaidd Arbennig Clwb Athletau Wrecsam

Gwasanaeth i Chwaraeon

 • Keith Hale - Cymdeithas Bêl-droed Gogledd Ddwyrain Cymru

2015

Gwirfoddolwr Iau y Flwyddyn

 • Thomas Corbett

Gwirfoddolwr Hyn y Flwyddyn

 • Paul Hooson

Tîm y Flwyddyn

 • Tîm Tennis Blwyddyn 8 Sant Joseff

Clwb y Flwyddyn

 • Brickfield RFC

Gwobr Llwyddiant Ysgol

 • Ysgol Gynradd Gymunedol Clawdd Wat

Sbortsmon Chwaraeon Anabl

 • Sabrina Fortune

Sbortsmon Iau y Flwyddyn

 • Megan Davies

Sbortsmon Hŷn y Flwyddyn

 • Hannah Thomas

Gwobr Gwasanaeth i Chwaraeon

 • Paul Hooson

2014

Gwirfoddolwr Iau y Flwyddyn a noddwyd gan Glwb Acrobateg Chwaraeon a Thwmblo Ffordd yr Abaty

 • Katy Whitley – Ysgol Uwchradd Rhosnesni Llysgennad Ifanc Arian / Gwirfoddolwr Dyfrol

Gwirfoddolwr Hŷn y Flwyddyn a noddir gan PUR

 • Lynn Hooson – Clwb Pêl-droed Brickfield Rangers

Arwr Di-glod a noddir gan AVOW

 • Richard Jones – Futsal Wrexham
 • Diane Griffiths – Clwb Acrobateg Chwaraeon a Thwmblo Ffordd yr Abaty

Tîm y Flwyddyn a noddwyd gan Charisma Trophies

 • Sgwad Acrobateg Chwaraeon a Thwmblo Ffordd yr Abaty

Hyfforddwr y Flwyddyn wedi'i noddi gan PURE

 • Stephen Parker - Clwb Nofio Dreigiau'r Waun

Clwb y Flwyddyn wedi'i noddi gan Chwaraeon y Ddraig

 • Clwb Pêl-Droed Brickfield Rangers  

Gwobr Llwyddiant Ysgol Gynradd a noddwyd gan y Cynghorydd Bithell MBE, Maer Wrecsam

 • Ysgol Gynradd Gymunedol Hafod-Y-Wern

Gwobr Llwyddiant Ysgol Uwchradd a noddwyd gan Bysiau Lakeside

 • Capteiniaid Chwaraeon Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd St Joseph

Personoliaeth Chwaraeon Anabl y Flwyddyn a noddir gan Ganolfan Tennis Wrecsam

 • Sabrina Fortune - Gemau Olympaidd Arbennig Wrecsam

Personoliaeth Chwaraeon Iau y Flwyddyn a noddwyd gan Ganolfan Chwaraeon a Chymdeithasol Brymbo

 • Leanne Povey - Taekwondo yr Hôb a Wrecsam

Personoliaeth Chwaraeon Hŷn y Flwyddyn a noddir gan Brifysgol Glyndŵr

 • Katie Cowell - Cymdeithas Saethu Targedau Clai Cymru

Gwobr Gwasanaeth i Chwaraeon Arnold Griffiths

 • Lynn Hooson – Clwb Pêl-Droed Brickfield Rangers