Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Teithiau Cerdded Tywysedig 2020

Teithiau Cerdded Hawliau Tramwy Cyhoeddus Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2020

Oherwydd y coronafeirws mae ein teithiau cerdded ni yn 2020 wedi cael ei canslo.

Mae sawl corff yn arwain teithiau cerdded yn yr ardal. Y rhan fwyaf o wythnosau, bydd rhywbeth yn digwydd yn agos i chi. Cliciwch ar y cysylltiadau canlynol i fynd i’w rhaglenni.

Mae’r holl grwpiau a restrir wedi ein sicrhau eu bod bob amser yn falch o weld wynebau newydd – nid oes raid i chi ymuno ag unrhyw beth.

Os ydych yn cynnal grŵp cerdded sy’n cerdded o gwmpas ardal Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac yr hoffech gael eich rhestru yma, cysylltwch â ni. Nid oes raid i chi feddu ar wefan – byddwn yn hapus i roi manylion cyswllt eraill yn lle hyn.