Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Taith gerdded Llwybr Dyfrdwy

Yn 204 km / 127 milltir mae’r llwybr yn mynd drwy Sir Caer, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd a Wrecsam.

Mae Llwybr Dyfrdwy yn dilyn Afon Dyfrdwy ar i fyny o Cei Connah ar lannau Aber Afon Dyfrdwy i’w ffynhonnell yn uchel ar Dduallt uwchben Llyn Tegid ym Mharc Cenedlaethol Eryri.  Mae’n mynd heibio dinas Rufeinig hanesyddol Caer a thrwy res o drefi a phentrefi deniadol: Aldford; cymunedau ffin Farndon; Bangor Is-coed, Owrtyn, Y Waun ac yna Llangollen, Carrog, Corwen, Llandrillo, Y Bala a Llanuwchllyn.

Bydd gorlifdiroedd y Ffindiroedd yn arwain o derfyn y llif yng nghored Caer.   Ceir dyffrynnoedd o goed eang a dyffrynnoedd sydd â llethrau serth rhwng Mynyddoedd Llantysilio a Moel Ferna (Y Berwyn).  Ar y ffordd ceir cestyll, hen eglwysi, pontydd hynafol, camlesi a pheirianwaith rheilffyrdd.  Mae’r aber hir gyda llif, gyda’i thraethellau, morfa heli a’i thwyni tywod a chlogwyni isel yn adnabyddus am ei adar.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llwybr Dyfrdwy (cyswllt allanol).

Trafnidiaeth gyhoeddus

Ffoniwch traveline cymru am 0800 464 0000, ar text 84268, neu gweler www.cymraeg.traveline-cymru.info.

Anfonwch eich lluniau atom!

Anfonwch eich hoff luniau digidol o’r daith gerdded hon atom trwy’r e-bost.  Bydd detholiad o’r goreuon yn cael ei ddefnyddio i ddarlunio’r dudalen am y daith gerdded hon.  Bydd eich enw’n ymddangos o dan y llun.  Byddwn yn ystyried pob math o luniau – pobl, adeiladau, tirluniau, bywyd gwyllt – cyn belled a’ch bod wedi’u tynnu wrth ddilyn y daith gerdded hon.  Sicrhewch eich bod yn nodi pa daith gerdded y tynnwyd y lluniau arni.  Gweler yr ymwadiad.  Anfonwch eich lluniau at rightsofway@wrexham.gov.uk.