Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Teithiau Trefol

Beth am gymryd mantais o’r tywydd sy’n gwella a mynd am dro cyflym amser cinio?  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Walkabout Wrexham a reolir gan Groundwork Wrecsam a Sir y Fflint wedi lansio Teithiau Trefol - cynllun i helpu pobl i wneud 30 munud o ymarfer corff o leiaf 5 diwrnod yr wythnos.

Mae Teithiau Trefol yn gynllun sy’n hybu cerdded ar draws Wrecsam. Cynhyrchwyd 4 taflen sy’n cynnwys 6 thaith gerdded y gellir eu cwblhau mewn llai na 30 munud, sy’n eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer tro amser cinio.  Mae’r taflenni’n cwmpasu: