Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffeithiau a Ystadegau

Mae data o nifer o ffynonellau wedi'i gasglu er mwyn darparu trosolwg ystadegol o Fwrdeistref Sirol Wrecsam a'r 47 rhanbarth/ward etholiadol. Mae'r tudalennau canlynol yn cynnwys gwybodaeth ystadegol i gynorthwyo'r trigolion, ymwelwyr a busnesau i gael dealltwriaeth ehangach o osodiadau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yr ardal.

Cyflwyniad

Wrecsam yw canolfan fasnachol a gweinyddol ar gyfer ardal ddiwydiannol Gogledd Ddwyrain Cymru a chanolbwynt naturiol yr ardal amgylchynol.  

Mae Wrecsam wedi cynnal atmosffer tref farchnad, er bod canolfan siopa fodern, i gerddwyr yn unig yn cynnig cymysgedd o siopau cenedlaethol a lleol.  Mae’r dalgylch yn ymestyn ymhell tu hwnt i ffiniau’r Fwrdeistref, gan ddenu siopwyr o ardaloedd amgylchynol Sir Gaer a Swydd Amwythig ac o Ganolbarth Cymru a Gogledd Cymru.  Wrecsam yw'r dref fwyaf yng Ngogledd Cymru a Wrecsam yw'r trydydd canolfan fasnachol fwyaf yng Nghymru ar ôl Caerdydd ac Abertawe.