Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cludiant Cymunedol yn Wrecsam

Bwriedir Cludiant Cymunedol (CC) ar gyfer pobl sy’n byw mewn ardaloedd na wasanaethir gan lwybrau cludiant cyhoeddus arferol, neu sydd amgen mynd ar siwrneiau sy’n anodd ar gludiant cyhoeddus neu’n dioddef o gyfyngiadau mudoledd.

Mae CC yn cynnig ystod eang o wasanaethau cludiant arbenigol, a luniwyd i fodloni anghenion unigolion a grwpiau pan nad yw dulliau arferol yn addas.

Yn fwy na dim mae cludiant cymunedol yn cael ei sefydlu, yn newid ac yn datblygu yn y gymuned.  Mae’n wasanaeth sy’n eiddo i’r gymuned sydd ar gyfer y gymuned.

Mae sawl gwahanol fath o gludiant cymunedol ac mae rhai yn gweithredu yn Wrecsam:

Cynlluniau Ceir Cymdeithasol

Mae dau gynllun ceir cymdeithasol a fwriedir ar gyfer unigolion sydd â symudedd cyfyngedig yn gweithredu yn y sir yn ardaloedd Glynceiriog a’r Maelor.  Mae’r cynllun yn cael ei gydlynu gan Wasanaeth Gwirfoddol Brenhinol y Merched sy’n defnyddio gyrwyr gwirfoddol. 

Am wybodaeth bellach ffoniwch: 01978 729760.

Cludiant Grwp

Mae nifer bychan o gerbydau sy’n gweithredu yn ôl trwyddedau Adran 19 wedi eu lleoli mewn amrywiol ardaloedd yn y fwrdeistref sirol. Mae rhai o’r bysiau mini ar gael ar gyfer grwpiau.

Am wybodaeth bellach ffoniwch: 01978 297132.

Chariotts

Sefydlwyd y Cynllun Cludiant Cymunedol Chariotts yn benodol ar gyfer pobl sydd ag anawsterau mudoledd penodol.  Defnyddir cerbydau cyfoes sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn i gludo cwsmeriaid. 

Sefydlwyd Cynllun Cludiant Cymunedol Chariotts yn benodol ar gyfer pobl sydd ag anawsterau mudoledd penodol.  Os nad ydych yn gallu defnyddio cludiant cyhoeddus o ganlyniad a bod gennych ddiddordeb mewn gwybod mwy am Chariotts, cysylltwch â George ar: 01978 312888.