Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rheilffordd yn Wrecsam

Croeso i adran Reilffordd gwefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, a luniwyd i ddisgrifio rôl y Cyngor wrth ddarparu gwasanaethau trên. Mae geiriau sydd wedi eu tanlinellu yn yr adran hon yn caniatáu mynediad i dudalennau eraill a gwefannau allanol.

Network Rail (cyswllt allanol) sy’n berchen ac yn gweithredu isadeiledd rheilffordd (llinell a gorsafoedd). Mae etholfraint rheilffordd Cymru (hefyd yn ymgorffori llawer o siroedd y gororau) yn cael ei reoli gan Lywodraeth Cymru (cyswllt allanol), darperir y gwasanaethau trên ar hyn o bryd gan Arriva Trains Wales (cyswllt allanol). Trenau Virgin (cyswllt allanol) ceir gwasanaeth uniongyrchol o Wrecsam drwy Gaer i Ludain Euston.

Mae’r gorsafoedd o fewn y Fwrdeistref Sirol ar les gan Network Rail i Trenau Arriva Cymru sy’n eu gweithredu a’u cynnal a chadw.

Er nad yw Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn noddi’r un o’r gwasanaethau trên mae’n gwneud gwelliannau mewn gorsafoedd gan defnyddio Grant Cludiant drwy Taith, consortiwm cludiant rhanbarthol sy’n cynnwys chwech awdurdod lleol gogledd Cymru. Mae gwelliannau hanesyddol yn cynnwys datblygu’r ymgyfnewid Bws/Rheilffordd a chyfleusterau parcio gwell yng ngorsaf Rhiwabon. Yn 2011 cwblhawyd cyfnewidfa newydd yng Ngorsaf Rheilffordd y Waun, ynghyd ag ymestyn y maes parcio. Gosodwyd lifft ym Mhlatfform 4 yng ngorsaf Gyffredinol Wrecsam drwy'r Rhaglen Gwella Gorsafoedd Cenedlaethol. Mae hyn yn rhoi mynediad i'r anabl at wasanaethau a Llinell y Gororau. Hefyd gosodwyd Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid yng Nghanol Wrecsam a Gwersyllt. Yn 2012 cwblheir gosod teledu cylch cyfyng yn y Waun, Rhiwabon a gorsaf Gyffredinol Wrecsam.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn aelodau brwd o Bwyllgor Cyswllt Llinell Caer-Amwythig, Grŵp Llywio’r Gororau a’r Mersey Dee Alliance (cyswllt allanol), sydd wrthi’n ceisio gwella gwasanaethau rheilffordd ac isadeiledd.

Pob Gorsaf Reilffordd