Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pennaeth Gwasanaeth TGCh

Mae Pennaeth Gwasanaeth TGCh yn rôl allweddol i ni.

Os cewch eich penodi, byddwch yn arwain ar ddylunio, datblygu a darparu ein gwasanaethau TGCh yn unol â fframweithiau statudol, cynlluniau’r cyngor, polisïau a blaenoriaethu.

Byddwch yn helpu i arwain ar sut yr ydym yn rheoli newid o fewn y sefydliad - hwyluso arloesi a gwelliant parhaus.

Bydd angen i chi:

Amdanom Ni

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yw’r cyflogwr mwyaf yn Wrecsam.  

Mae’r cyfanswm trosiant yn fwy na £375miliwn a’r rhaglen gyfalaf oddeutu £60miliwn.

Mae gennym oddeutu 6,000 o staff ar hyn o bryd.

Cyflog a Buddion

Mae ystod cyflog y Pennaeth Gwasanaeth TGCh £49,798 – £52,545 y flwyddyn.

Rydym hefyd yn cynnig ystod ardderchog o fuddiannau gweithwyr, gan gynnwys lwfans gwyliau hael, gweithio'n hyblyg a gwobrwyon a gostyngiadau eraill i staff.   

Bydd y deiliad swydd hefyd yn gallu ymuno â'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol – cynllun cenedlaethol i weithwyr Llywodraeth Leol.

Ymgeisio

Dyddiad cau: 14 Mehefin 2019
Cyfweliadau i'w cynnal: 1 Gorffennaf 2019