Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canllaw Mynediad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am adnoddau sydd ar gael ar y wefan hon gan gynnwys dulliau symud o gwmpas y safle a chyswllt gyda safleoedd gyda chyngor hygyrchedd a gwybodaeth am bori'r safle gydag offer darllen sgrin, yn ogystal â manylion am fysellau mynediad a gwybodaeth am y porwr ac opsiynau hygyrchedd.

Mae'r dudalen hon ar gael o bob tudalen o wefan Cyngor Wrecsam.

Cyferbyniad lliw

Gwefan

Ynghylch y safle

Er mwyn hyrwyddo Wrecsam fel ardal arloesol a diddorol i fwy, ymweld a buddsoddi ynddi, mae gwefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn darparu ffynhonnell gynhwysfawr o wybodaeth am y Cyngor a'i wasanaethau.

Dyluniwyd y wefan i fod yn hygyrch i gymaint o ddefnyddwyr a phosibl, mae'r tudalennau wedi eu hoptimeiddio a gellid eu gweld orau drwy osod eich sgrin i 800x600 picsel a defnyddio porwyr fersiwn 4 neu uwch. (Internet Explorer a Netscape Navigator). Er mwyn cael y gorau o'r delweddau lliw sydd ar y tudalennau hyn, rydym yn awgrymu eich bod yn defnyddio dyfnder mwy na 256 o liwiau.

Defnyddio'r Wefan

Gellir symud o gwmpas y wefan drwy ddefnyddio'r dulliau canlynol:

Hygyrchedd

Mae Cyngor Wrecsam yn ymroddedig i wneud eu gwefan mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr, gan gynnwys defnyddwyr dall neu brin eu golwg.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yw'r awdurdod lleol cyntaf yn y DU i dderbyn logo Gwefan Glir "Gweld yn Gywir" Cymdeithas Frenhinol Genedlaethol y Deillion.

Rhoddir y logo gan CFGD (RNIB) i wefannau sydd wedi'u hasesu'n ffurfiol ganddynt ac sy'n darparu safon hygyrchedd uchel.

Mae dyluniad ein gwefan yn cynnwys nifer o nodweddion hygyrchedd gan gynnwys:

Rydym yn ceisio gwella nodweddion hygyrchedd www.wrexham.gov.uk, ac yn croesawu eich awgrymiadau a'ch sylwadau.

Os ydych yn profi unrhyw broblemau hygyrchedd neu dechnegol pan yn defnyddio'r safle, anfonwch ebost at Dîm Datblygu'r Wefan: webmaster@wrexham.gov.uk neu cwblhewch y ffurflen atborth ar-lein.