Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwybodaeth Diogelu Data

Diogelu Data

Er mwyn gweld sut y mae’r Cyngor yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, ac i weld beth yw eich hawliau, ewch i’r dudalen Eich Gwybodaeth Bersonol.

Mae Cyngor Wrecsam wedi ymrwymo i gydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data, yn ogystal â’ch hawliau i gyfrinachedd a pharch at breifatrwydd. Bydd y Cyngor yn sicrhau ei fod yn cadw eich data personol yn gywir ac yn ddiogel er mwyn eich darparu â gwasanaethau effeithlon.

Dim ond mewn modd sy’n unol â’r gyfraith y byddwn yn defnyddio’r data y mae’r Cyngor yn ei gadw amdanoch. At hynny, lleiafswm y data sydd ei angen yn unig y byddwn yn ei gasglu, a phan na fydd angen cadw eich data bellach, caiff ei ddiddymu mewn modd diogel.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod i godi unrhyw gwestiynau neu bryderon ynglŷn â’r polisi preifatrwydd hwn neu ein defnydd o ddata personol.

Swyddog Diogelu Data

Mae’r Swyddog Diogelu Data yn sicrhau fod y Cyngor yn parchu eich hawliau ac yn cydymffurfio â’r gyfraith.

Os oes unrhyw bryderon gennych ynglŷn â’r modd yr ydym yn gwarchod eich data personol, cysylltwch â:

Matthew Foster
Swyddog Diogelu Data
trwy e-bostio DPO@wrexham.gov.uk neu trwy alw 01978 292000

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw’r awdurdod goruchwylio annibynnol a sefydlwyd er mwyn hyrwyddo a goruchwylio cydymffurfiad â deddfwriaeth diogelu data yn y DU.
Mae Cyngor Wrecsam yn gofrestredig â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth a gellir gweld y gofrestr ar eu gwefan.

Os oes unrhyw bryderon gennych ynglŷn â’r modd y mae’r Cyngor neu unrhyw sefydliad arall yn trin eich data personol, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AS

Rhif ffôn: 0303 123 1113
www.ico.org.uk