Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Map o'r Safle

Prif Dasgau

Talu ar Lein

Llun o cerdynnau banc

Mae'r cyfleusterau talu ar lein yn caniatáu i chi dalu'r biliau canlynol yn uniongyrchol, ac yn ddiogel, i'r Cyngor am:

Talu Biliau ar Lein

Ffurflenni hysbysu ar-lein

Cysylltu â'r Cyngor

Cyfleusterau Wefan

Gwneud cais/cofrestru ar-lein

Archebu ar-lein

Cyffredinol

Busnes

Cyngor

Addysg

Llyfrgell

Cynllunio

Diogelu'r Cyhoedd

Gwasanaethau Cymdeithasol

Rhwydweithio Cymdeithasol - Wrecsam

Safonau Masnach

Hanes Teulu & Achyddiaeth

Adnoddau defnyddiol ar-lein

Addysg a Dysgu

Busnes

Byw a Cymuned

Cyfleusterau y Wefan

Cyllid

Cyngor, Budd-daliadau ac Argyfwng

Cyngor a Democratiaeth

Cynllinio

Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd

Gofal Iechyd a Cymdeithasol

Gwasanaethau Y Cyngor

Gyrfaoedd a Swyddi

Hamdden, Twristiaeth a Diwylliant

Mapiau

Priffyrdd a Cludiant

Tai

WrexhamIfanc

Cysylltiadau