Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cymorth gyda Fy Nghyfrif

Gallai'r canllawiau canlynol fod yn o help gyda'ch ymholiad:

Cymorth gyda Fy Nghyfrif

Cysylltwch â'r tîm cefnogaeth Fy Nghyfrif: fynghyfrif@wrexham.gov.uk
01978 298992

Ar agor rhwng Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30am i 5.30pm.

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â'r siop-e, cysylltwch â estore@wrexham.gov.uk