Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ymunwch â'r Sgwrs (Rhwydweithio Cymdeithasol)

Ymunwch â'r sgwrs am bob agwedd o wasanaethau a gweithgareddau'r cyngor. Mae gwefannau rhwydweithio cymdeithasol yn boblogaidd iawn ac mae’n bwysig bod Cyngor Wrecsam yn parhau i fanteisio ar dechnolegau newydd ac yn aros yn ymwybodol o welliannau ym myd cyfathrebu. Bydd hyn yn sicrhau bod gwybodaeth am y gwasanaethau rydym yn eu darparu’n hygyrch i’n trigolion.

Mae Cyngor Wrecsam yn parhau i roi mynediad i’w gwsmeriaid i’n gwasanaethau a gwybodaeth yn y dulliau mwyaf priodol.

Flickr, Instagram, LinkedIn a Tumblr

Twitter

YouTube

Rheolau a Chanllawiau

Mae gan y rhan fwyaf o gymunedau ar-lein eu rheolau a’u canllawiau eu hunain, y byddwn yn eu dilyn bob amser.  Rydym yn cadw’r hawl i ddileu unrhyw gyfraniadau sy’n torri rheolau neu ganllawiau y gymuned berthnasol, neu unrhyw un o’r canlynol: