Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

RSS

Beth yw porthyddion RSS?

Ystyr RSS yw 'Really Simple Syndication'. Mae RSS yn eich caniatáu i gael gwybodaeth yn rhwydd pan fydd arnoch ei angen. Er enghraifft, mae mwy o wefannau'n darparu dolenni i wahanol rannau o'u gwefannau sy'n eich helpu i ddod o hyd i eitemau'n gyflym sydd naill ai'n ychwanegiadau i'r safle neu sy'n rhai newydd sbon.

Defnyddio RSS

Mae sawl modd i gysylltu â phorthiant RSS y mae gwefan yn ei ddarparu:

Rhaid ichi danysgrifio i borthiannau RSS cyn y medrwch eu darllen. Maent ar gael am ddim ac ni chofnodir gwybodaeth am y tanysgrifiwr. Yn dibynnu ar y modd y byddwch yn darllen y porthiannau, gallant ymddangos naill ai mewn dewislen Nod Tudalen, neu mewn rhaglen darllenydd newyddion a osodwyd (gweler isod).

I ychwanegu porthiant RSS i'ch porwr neu ddarllenydd newyddion, cliciwch ar y ddolen RSS ar y dudalen neu torrwch a phastiwch y ddolen i'ch darllenydd newyddion.

Pa borthyddion RSS sydd ar gael ar y wefan hon?

Adnoddau defnyddiol

Dyma rai darllenwyr newyddion argymelledig: