Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwybodaeth Iechyd Lleol Wrecsam

Mae’r adran hon yn darparu rhestrau a gwybodaeth gyswllt ar gyfer Meddygon Teulu, Fferyllwyr, Deintyddion, Optegwyr a gwybodaeth iechyd arall.

Dewis Doeth

Os ydych yn mynd yn sâl neu’n cael eich anafu, gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis y gwasanaeth GIG priodol i sicrhau mynediad at y driniaeth orau. Darllenwch fwy am Dewis Doeth (dolen i wefan allanol).