Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau Anodd 2015/16

Ym mis Medi a mis Hydref 2014, gofynnodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i’r cyhoedd yn Wrecsam i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad 'Penderfyniadau Anodd', i lywio penderfyniadau roedd yn rhaid i ni eu gwneud er mwyn arbed mwy na £11 miliwn o'n cyllideb ar gyfer 2015-2016.

Cawsom ymateb aruthrol i'r ymgynghoriad a hoffem ddiolch i'r holl bobl a'r grwpiau hynny a gymerodd ran.

Rhan bwysig iawn o unrhyw ymgynghoriad yw rhoi adborth i'r cyfranogwyr am yr hyn sydd wedi digwydd ers iddynt roi eu barn, a pha effaith gafodd eu barn.  Mae'r broses o adborth yn ymwneud â gallu dangos lle mae eich barn wedi cael effaith uniongyrchol ar gynnig, ac mae hefyd yn esbonio pryd mae yna adegau pan na allem wneud popeth a awgrymwyd gan y cyhoedd (ac esbonio pam).

Felly, rydym nawr yn cyflwyno'r adroddiad hwn 'Dywedoch Chi, Gwnaethom Ni’ i ddangos y penderfyniadau terfynol sy'n cael eu gwneud am bob un o'r cynigion a gyflwynwyd ar gyfer ymgynghoriad.