Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau Anodd 2017/18 - Dywedoch Chi, Gwnaethom Ni

Ymgynghoriad ‘Penderfyniadau Anodd’ – ‘Dywedoch Chi, Gwnaethom Ni’

Ym mis Medi a mis Hydref 2016, gofynnodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i’r cyhoedd yn Wrecsam gymryd rhan yn yr ymgynghoriad 'Penderfyniadau Anodd 2017/18', ar gyfer y penderfyniadau yr oedd yn rhaid i ni eu gwneud er mwyn gwneud arbedion yn ein cyllideb ar gyfer 2017/18.

Rhan bwysig iawn o unrhyw ymgynghoriad yw rhoi adborth i'r cyfranogwyr am yr hyn sydd wedi digwydd ers iddynt roi eu barn, a pha effaith y mae eu barn wedi ei gael. Mae’r broses hon o roi adborth yn ymwneud â gallu dangos lle mae’ch safbwyntiau wedi effeithio’n uniongyrchol ar gynnig, a hefyd i egluro bod amseroedd lle na allwn wneud popeth a awgrymir gan y cyhoedd (ac egluro’r rheswm dros hynny).

Felly, rydym yn cyflwyno’r adroddiad ‘Dywedoch Chi, Gwnaethom Ni’ i ddangos i chi beth yw’r penderfyniadau terfynol sydd wedi eu gwneud i bob un o'r cynigion a gyflwynwyd i gael eu hymgynghori.