Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau Anodd 2018-20 – ‘Dywedoch Chi, Gwnaethom Ni’

Ymgynghoriad Penderfyniadau Anodd 2018-20 – ‘Dywedoch Chi, Gwnaethom Ni’

Ym mis Medi a mis Hydref 2017, gofynnodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i’r cyhoedd yn Wrecsam gymryd rhan yn ymgynghoriad 'Penderfyniadau Anodd 2018-20', ar gyfer y penderfyniadau yr oedd yn rhaid i ni eu gwneud er mwyn gwneud arbedion yn ein cyllideb ar gyfer 2018/19.

Rhan bwysig iawn o unrhyw ymgynghoriad yw rhoi adborth i'r cyfranogwyr am yr hyn sydd wedi digwydd ers iddynt roi eu barn, a pha effaith mae eu barn wedi ei chael.  Mae’r broses hon o roi adborth yn ymwneud â gallu dangos lle mae’ch safbwyntiau wedi effeithio’n uniongyrchol ar gynnig, a hefyd egluro bod adegau lle na allwn wneud popeth a awgrymodd y cyhoedd (ac egluro pam).

Felly, rydym yn cyflwyno’r adroddiad ‘Dywedoch Chi, Gwnaethom Ni’ i ddangos i chi beth yw’r penderfyniadau terfynol sydd wedi eu gwneud ar bob un o'r cynigion a gyflwynwyd i ymgynghori arnynt.