Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

"Rydym yn Gwrando" Deall ac Ymateb i Ddinasyddion

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ymgynghori ac yn ymwneud â phobl, sefydliadau a chymunedau lleol ar amrywiaeth o lefelau – o gyd-drafod pecyn gofal cymdeithasol wedi'i deilwra gydag unigolyn, i ymgynghori â'r holl gymunedau lleol ar ddatblygu cynlluniau a strategaethau sylweddol.

Ein nod yw cyhoeddi crynodeb o ganlyniadau pob prosiect ymgynghori ac ymgysylltu corfforaethol pwysig. Mewn blynyddoedd blaenorol, gwnaethpwyd hyn drwy lunio 'Adroddiad Deall ein Cwsmeriaid', o 2011 ymlaen byddwn yn cyhoeddi "Rydym yn Gwrando" fel adroddiad blynyddol sy'n nodi sut mae'r Cyngor wedi ymateb i farn y cyhoedd a'r effaith y mae eich sylwadau wedi'i chael.

Lawrlwytho