Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaethau A-Y - A

Gwasanaeth Cyswllt
Addysg education@wrexham.gov.uk
Addysg Arbennig mewn Ysgolion Uwchradd education@wrexham.gov.uk
Addysg Gymraeg education@wrexham.gov.uk
Adeilad Rhestredig planning@wrexham.gov.uk
Adloniant tic@wrexham.gov.uk
Adran Gofal Cymdeithasol socialservices@wrexham.gov.uk
Ailgylchu cysylltwch@wrexham.gov.uk
Amddiffyn Plant education@wrexham.gov.uk
Amddiffyn yr Amgylchedd cysylltwch@wrexham.gov.uk
Amlosgfa Pentrebychan crematorium@wrexham.gov.uk
Anghenion Addysgol Arbennig education@wrexham.gov.uk
Angladdau Sifil registration@wrexham.gov.uk
Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig (ASD) fis@wrexham.gov.uk
Anifeiliaid marw cysylltwch@wrexham.gov.uk
Archwiliadau planning@wrexham.gov.uk
Ardaloedd Cadwraeth planning@wrexham.gov.uk
ASD asd-adults@wrexham.gov.uk neu
fis@wrexham.gov.uk
Atgyweirio Tai housingrepairs@wrexham.gov.uk
Atgyweirio Tai - Sector Rhenti Preifat HealthandHousing@wrexham.gov.uk
Awdurdodau Cyffiniol cysylltwch@wrexham.gov.uk
Awdurdodau Lleol Cymru cysylltwch@wrexham.gov.uk
AVOW (Association of Voluntary Organisations) info@avow.org