Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaethau A-Y - B

Gwasanaeth Cyswllt
Bathodyn Glas socialservices@wrexham.gov.uk
Beicio cysylltwch@wrexham.gov.uk
Biniau cysylltwch@wrexham.gov.uk
Bin halen cysylltwch@wrexham.gov.uk
Bio-amrywiaeth planning@wrexham.gov.uk
Bod yn Ofalwr socialservices@wrexham.gov.uk neu
adoption@wrexham.gov.uk neu
fostering@wrexham.gov.uk
Brexit  
Budd-daliadau socialservices@wrexham.gov.uk
Budd-daliadau Tai housingbenefits@wrexham.gov.uk
Busnes - Cymorth Ariannol, Grantiau a Chyngor Techengol business@wrexham.gov.uk
Busnes - Datblygu eich Busnes business@wrexham.gov.uk
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (cyswllt allanol) 01248 384384
Bysiau 0800 464 0000