Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaethau A-Y - CW

Gwasanaeth Cyswllt
Cadwraeth planning@wrexham.gov.uk
Caffaeliad cysylltwch@wrexham.gov.uk
Caniatad Cynllunio planning@wrexham.gov.uk
Canolfan Cynghori'r Cyhoedd 01978 364639
Canolfan Gelfyddydau Wrecsam / Oriel Wrecsam oriel.wrecsam@wrexham.gov.uk
Canolfan Groeso Wrecsam tic@wrexham.gov.uk
Canolfannau a Chyfleusterau Hamdden activewrexham@wrexham.gov.uk
Canolfannau Cymunedol  
Cartrefi Preswyl housing@wrexham.gov.uk
Casglu / Gwaredu Gwastraff cysylltwch@wrexham.gov.uk
Casglu Sbwriel cysylltwch@wrexham.gov.uk
Cau Ffyrdd highwayroadworks@wrexham.gov.uk
Cefn Gwlad planning@wrexham.gov.uk
Cefnogaeth a Chyngor Busnes housing@wrexham.gov.uk
Cefnogi Myfyrwyr 0300 200 4050
Ceisiadau am Drwydded environmental@wrexham.gov.uk
Cerbydau wedi eu Gadael environmental@wrexham.gov.uk
Cerdded rightsofway@wrexham.gov.uk
Claddedigaethau environmental@wrexham.gov.uk
Cludiant Cymunedol community_transport@wrexham.gov.uk
Cludiant Ysgol school.transport@wrexham.gov.uk
Clybiau Ieuenctid infoshop@wrexham.gov.uk
Coed a Datblygiadau planning@wrexham.gov.uk
Cofndodion & Rhaglenni Cyfarfodydd cysylltwch@wrexham.gov.uk
Cofrestru Etholiadol electoral@wrexham.gov.uk
Cofrestru Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau registration@wrexham.gov.uk
Costau Tir Lleol landcharges@wrexham.gov.uk
Croeso i Wrecsam! tic@wrexham.gov.uk
Cyfeiriad Wefan Fyr webmaster@wrexham.gov.uk
Cynllun Cyhoeddi foi@wrexham.gov.uk
Cynllunio planning@wrexham.gov.uk
Cŵn yn Baeddu cysylltwch@wrexham.gov.uk
Cwricwlwm Cenedlaethol education@wrexham.gov.uk
Cwynion cwynion@wrexham.gov.uk
Cyddwyswyr Anweddol a Thyrau Oeri cysylltwch@wrexham.gov.uk
Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol cysylltwch@wrexham.gov.uk
Cyfle i Weithio i Gyngor Wrecsam cysylltwch@wrexham.gov.uk
Cylchoedd Chwarae cysylltwch@wrexham.gov.uk
Cynghorau Cymunedol LegalDem@wrexham.gov.uk
Cynghorwyr LegalDem@wrexham.gov.uk
Cyngor i Ddefnyddwyr trading.standards@wrexham.gov.uk
Cynllun Bathodyn i'r Anabl socialservices@wrexham.gov.uk
Cynllun Cydraddoldeb Corfforedig a Chynllun Cydraddoldeb (Hiliol) cysylltwch@wrexham.gov.uk
Cynllun Cynnal a Chadw Gerddi housing@wrexham.gov.uk
Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam planning@wrexham.gov.uk
Cynllun Gweithredu Bio-Amrywiaeth planning@wrexham.gov.uk
Cynllun y Cyngor telluswhatyouthink@wrexham.gov.uk
Cynlluniau Datblygu planning@wrexham.gov.uk
Cynllunio Amgylchedd planning@wrexham.gov.uk
Cynllunio Argyfwng contact-us@wrexham.gov.uk
Cynllunio, Yr Amgylchedd planning@wrexham.gov.uk
Cyn-Ysgol cysylltwch@wrexham.gov.uk
Cysylltiadau webmaster@wrexham.gov.uk
Cysylltiadau Addysg education@wrexham.gov.uk
Cysylltiadau Cymunedol webmaster@wrexham.gov.uk