Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaethau A-Y - Ff

Gwasanaeth Cyswllt
Ffeithiau, Ffigurau & Ystadegau statistics@wrexham.gov.uk
Ffoedd, Cynllunio planning@wrexham.gov.uk
Fforwm Landlordiaid cysylltwch@wrexham.gov.uk
Fforwm Mynediad Lleol Wrecsam laf@wrexham.gov.uk
Ffyrdd - Clirio Eira highwaymaintenance@wrexham.gov.uk
Ffyrdd - Rheoli Traffig highwaymaintenance@wrexham.gov.uk