Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaethau A-Y - G

Gwasanaeth Cyswllt
Gadael Ysgol cysylltwch@wrexham.gov.uk
Galwad Gofal housing@wrexham.gov.uk
Garejys housing@wrexham.gov.uk
Gefeillio cysylltwch@wrexham.gov.uk
Genedigaethau cysylltwch@wrexham.gov.uk
Gerddi ar Osod cysylltwch@wrexham.gov.uk
Gofal yn y Gymuned socialservices@wrexham.gov.uk
Gofalwyr Ifanc longfields@actionforchildren.org.uk
Gofalwyr Plant fis@wrexham.gov.uk
Gofalwyr socialservices@wrexham.gov.uk
Goleuadau Stryd highwaymaintenance@wrexham.gov.uk
Google, Chwilio Google webmaster@wrexham.gov.uk
Gorchmynion Cadw Coed planning@wrexham.gov.uk
Gorfodi Tenantiaeth tenancyenforcement@wrexham.gov.uk
Graffiti cysylltwch@wrexham.gov.uk
Grant Gwisg Ysgol uniformgrants@wrexham.gov.uk
Grantiau ar gyfer Addysg Uwch 0300 200 4050
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl planning@wrexham.gov.uk
Grantiau Gwella Cartrefi planning@wrexham.gov.uk
Gwaith Ffordd highwayroadworks@wrexham.gov.uk
Gwarchod y Cyhoedd trading.standards@wrexham.gov.uk
Gwasanaeth Ail-alluogi socialservices@wrexham.gov.uk
Gwasanaeth Bws businfo@wrexham.gov.uk
Gwasanaeth Cyfleoedd Dydd a Chyflogaeth socialservices@wrexham.gov.uk

Gwasanaethau Cymdeithasol Wrecsam

socialservices@wrexham.gov.uk
Gwasanaeth Gofal Cartref (cyswllt allanol) socialservices@wrexham.gov.uk
Gwasanaethau Gorfodi environmentalcrime@wrexham.gov.uk
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam fis@wrexham.gov.uk
Gwasanaeth Ieuenctid infoshop@wrexham.gov.uk
Gwasanaeth Tasgmon housing@wrexham.gov.uk
Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid youthjusticeservice@wrexham.gov.uk
Gwasanaeth Warden Cwn cysylltwch@wrexham.gov.uk
Gwasanaeth yn y Gaeaf cysylltwch@wrexham.gov.uk
Gwasanaethau Amgueddfa museum@wrexham.gov.uk
Gwasanaethau Amgylcheddol cysylltwch@wrexham.gov.uk
Gwasanaethau Cefn Gwlad countryparks@wrexham.gov.uk
Gwasanaethau Cymdeithasol socialservices@wrexham.gov.uk
Gwasanaethau Gofal Cartref socialservices@wrexham.gov.uk
Gwasanaethau Gofal Dydd socialservices@wrexham.gov.uk
Gwasanaethau i'r Henoed / Dinasyddion Hyn / Gofalwyr socialservices@wrexham.gov.uk
Gwastraff cysylltwch@wrexham.gov.uk
Gwastraff Gardd cysylltwch@wrexham.gov.uk
Gwegamera Byw Wrecsam webmaster@wrexham.gov.uk
Gweithgareddau Amgylcheddol environmental@wrexham.gov.uk
Gweithio i'r Cyngor cysylltwch@wrexham.gov.uk
Gwerthusiadau Amaethyddol planning@wrexham.gov.uk
Gwybodaeth Busnes - Llinell & Rhwydwaith Busnes businessline@wrexham.gov.uk
Gwybodaeth i Dwristiaid tourism@wrexham.gov.uk
Gyrfaoedd cysylltwch@wrexham.gov.uk