Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaethau A-Y - Ll

Gwasanaeth Cyswllt
Llety tourism@wrexham.gov.uk
Llety Gwarchod housing@wrexham.gov.uk
Llifogydd cysylltwch@wrexham.gov.uk
Llinellfusnes businessline@wrexham.gov.uk
Llwybrau Troed rightsofway@wrexham.gov.uk
Llwybrau Troed/Palmentydd highwaymaintenance@wrexham.gov.uk
Llyfrgelloedd library@wrexham.gov.uk
Llygredd cysylltwch@wrexham.gov.uk
Llygredd Aer a Swn cysylltwch@wrexham.gov.uk