Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaethau A-Y - M

Gwasanaeth Cyswllt
Mabwysiadu a Maethu adoption@wrexham.gov.uk neu
fostering@wrexham.gov.uk
Maeryddiaeth cysylltwch@wrexham.gov.uk
Maethu fostering@wrexham.gov.uk
Map Bwrdeistref Sirol Wrecsam cysylltwch@wrexham.gov.uk
Map Wardiau Wrecsam cysylltwch@wrexham.gov.uk
Marchnadoedd property@wrexham.gov.uk

Marwolaethau

registration@wrexham.gov.uk
Masnachwyr Stryd cysylltwch@wrexham.gov.uk
Meysydd Chwarae, Offer Chwarae a Mannau Agored environmental@wrexham.gov.uk
Meysydd Parcio cysylltwch@wrexham.gov.uk
Mwynau planning@wrexham.gov.uk
Mynediad Agored rightsofway@wrexham.gov.uk
Mynediad i Bobl Anabl mewn Adeiladau planning@wrexham.gov.uk
Mynwent Wrecsam crematorium@wrexham.gov.uk